daoisme.nl

 

 

Versie 28 december 2022

Deze versie is behoorlijk veranderd t.o.v. de laatste van dit voorjaar.

Helaas kan ik nu niet alle veranderingen doorvoeren die gewenst zijn, daar de door mij gebruikte Websitemaker van de KPN is overgenomen door Argeweb en er een ander, door mij nog niet beheerst programma gebruikt moet worden. Daardoor is nu alleen de gearceeerde tekst gewijzigd t.o.v. de vorige versie. Wie de site wil lezen op een mobieltje of tablet kan het beste via de vier verticale puntjes rechtsboven op het scherm kiezen voor Desktopsite.

De vertaling van de Dao Deh Jing op basis van zes oude Chinese tekstversies was zo goed als voltooid toen ik de beschikking kreeg over een zevende, de '5000 karakters-versie' , met tekst en commentaar zoals opgesteld door een zevende eeuwse daoïstische abt, Cheng Xuangying. Deze wierp weer een ander licht op het geschrift, mede door de discussie welke hij aanging met het (chán/zen-)boeddhisme van zijn tijd. Een antal hoofdstukken krijg daardoor een andere inhoud zoals H.80. Verder bleek tijdens het vertalen dat een aantal teksten of delen daarvan die traditioneel zijn opgenomen in de Dao Deh Jing niet van Lao Zi te zijn.

Onder de kop 'DE DAO DEH JING' vindt u wat meer informatie over mijn vertaling en werkwijze en een aantal hoofdstukken. Steeds heb ik gewerkt vanuit de visie dat de leer van Lao Zi gaat over mysytiek en (aanwijzingen voor) meditatie. 

Mijn verwachting is mijn behoorlijk andere vertaling van de Dao Deh Jing met commentaar komend jaar (2023) te publiceren.

De volledige teksten van Lao Zi's Qing Jing Jing en Nei Riyong Jing zijn begin dit jaar al  toegevoegd aan de betreffende paragrafen. Voor toelichting en commentaar verwijs ik naar het boek 'Mediteren met Lao Zi'.

Op deze site wordt informatie gegeven over de leer van het vroege, mystieke en meditatieve Daoïsme aan de hand van de Geschriften van o.a. Lao Zi, Lie Zi en Zhuang Zi. Deze leer wordt hier beredeneerd opgevat als mystiek als gericht op 'het verwerven van de Dao', gericht op Verlichting; te vergelijken met het Zenboeddhisme. Met Zen en de Chinese voorloper Ch'an wordt ook een relatie gelegd via de link ZENDAOCHAN. Deze wordt nog verder uitgebouwd

Wie op internet laozi.nl en/of zendaochan.nl aanklikt komt op deze site terecht. Zie voor Lao Zi en Zendaochan het betreffende hoofdstuk op deze site. Op de PC kunt U deze vinden in de linker kolom hiernaast, op tablet en mobiel mogelijk beter via het inhoudsicoontje rechtsboven.

Het algemene begrip 'Daoïsme' is ruimer dan alleen de mystieke vorm. Het filosofisch/ sociaal-politieke en het religieuze daoïsme zijn echter beide gebaseerd op de mystieke of verlichtingsleer van Lao Zi en Zhuang Zi. De vertegenwoordigers van deze filosofische en religieuze richtingen hebben deze diepere wijsheid gebruikt om hun eigen sociaal-politieke en/of religieuze standpunten een mystieke achtergrond te geven en een eigen filosofisch of religieus systeem op te bouwen. Commentatoren op de Dao Deh Jing zoals Han Fei Zi en Wang Bi gaven niet alleen commentaar op de DDJ maar boden ook hun eigen verpolitiekte versies van de tekst omdat ze deze 'schreven' voor een vorst. Deze site probeert zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke teksten en leer van de grondleggers van het Daoïsme, Lao Zi en Zhuang Zi, te blijven.

U vindt hier een begin van een eigen vertaling van de Dao Deh Jing als mystiek en meditatief werk. Deze vertaling omvat nu een aantal hoofdstukken waartonder H.65; deze is hier ontdaan van de later ingebrachte politieke lading. Het karakter Guo2 kan land of staat betekenen, maar ook 'staat van zijn' of 'innerlijk land'  zoals ook opgemerkt door Kristofer Schipper wat een geheel andere vertaling oplevert dan de standaardvertalingen.

De biografische beschrijving van Lao Zi is vooral ontleend aan de Dao Deh Jing, de Liezi en de Zhuangzi. Verder vindt U de volledoge weergave met commentaar van delen van twee minder bekende aan Lao Zi toegeschreven teksten over meditatie zoals de Qing Jing Jing, Lao Zi's Geschrift van Zuivere Leegte en Innerlijke Stilte. Een andere nog niet eerder in het Nederlands vertaalde aan Lao Zi toegeschreven tekst, de Nei Riyong Jing, het Geschrift van de Richtlijnen voor de Dagelijkse Meditatie, is eveneens geheel weergegeven.

De twee bekendste leerlingen van Lao Zi, Guan Yin Zi en Wen Zi en hun geschriften komen ook aan de orde, net als een minder bekend werk uit de school van Lao Zi, de  Nei Yeh.

De site eindigt met Boekbesprekingen, verwijzingen naar een aantal interessante sites op het gebied van het Daoïsme en vertalingen van de DDJ. Tot slot een contactformulier.

 

 

De site is opgezet door Wuwen Zi, de leerling-meester die weet dat hij niet 'weet. ', in het kort Meester Weetniet of Weetniks. 

Wu 無 betekent niet(s), Wen 文 staat hier voor Weten of geleerdheid, geletterdheid, kennis en Zi 子 kan voor zowel meester, leraar, geleerde etc. als kind/leerling staan. Wuwen Zi is te vertalen als meester/leerling Weetniet, geen 'weet' hebbend van 'Grote kennis'. In de woorden van Zhuang Zi (vert. Schipper): "Grote kennis is ruim en breed, kleine kennis is eng en bekrompenGrote woorden zijn rustig en vredig, kleine woorden zijn druk en schreeuwerig". "Kleine kennis is niet opgewassen tegen Grote kennis".  Met grote kennis wordt meditatief Weten bedoeld, met kleine kennis geleerdheid. Wuwen Zi pretendeert niet over een van beide te beschikken. Lao Zi in de Dao Deh Jing H.71: (vert. Schipper)"Weten dat je niet weet, dat is het hoogste, dit niet weten is een kwaal"  

Sinds 1980 heeft de schrijver dezes zich verdiept in het Zenboeddhisme via studie en meditatie. Een van de wortels van Zen is het Boeddhisme, de minder bekende wortel is het Daoïsme. Wat later begon de interesse hiervoor toe te nemen. Het eerste standaardwerk is dan de Dao Deh Jing (Tao Teh Ching etc.) van Lao Zi, het tweede de Zhuangzi van diens navolger Zhuang Zi.

 

De site wordt regelmatig 'ververst' en/of aangevuld. 

Het eerste  boek van Wuwen Zi, 'Mediteren met Lao Zi'(2019) bevat de volledige weergaven van de Qing Jing Jing  en de Nei Riyong Jing. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van waaruit deze website is opgezet. Het was in maart 2020 uitverkocht. De licht herziene 2e druk is eind april 2020 verschenen, weer bij Uitgeverij Van Warven, Kampen, te bestellen via de (internet)boekhandel.  Het boek kost 14,95 + verzendkosten.

In september 2020 is door Wuwen Zi het boekje 'De Zenmeester die blafte' bij de ZENDAOCHAN Uitgeverij (in oprichting) gepubliceerd. (zie bij BOEKBESPREKINGEN en/of de link ZENDAOCHAN). Dit boek is te bestellen via boekenbestellen.nl (of via de boekhandel). Er is een levertijd van 4 a 5 werkdagen. Het boek kost E17,95 + verzendkosten.

Voor een uitgebreidere toelichting op of discussie over de informatie op deze site kunt U het contact-formulier gebruiken. Uw mening over deze site wordt zeer gewaardeerd!