GUAN YIN ZI ook wel genaamd Yin Xi/Shi.


Guan Yin Zi

Guan Yin Zi was de belangrijkste leerling van Lao Zi.( Wie hem opzoekt op internet komt al gauw in de knoop met de Bodhisattva Kuan Yin, de 'godin'van het mededogen. Via de zoekopdracht Yin Xi of Yin Shi mogelijk wat meer resultaat).

De persoon

Guan Yin Zi is een van de namen waaronder deze leerling van Lao Zi en latere Daoïstische meester bekend is. Andere namen zijn Yin Xi, Yin Shi, Guan Yin en Meester Wenshi. In haar boek over de Qing Jing Jing spreekt Eva Wong van Wen Zu, wat weer verwarring geeft met de andere bekende leerling van Lao Zi, Wen Zi.

Guan Yin Zi/Yin Xi wordt genoemd als een soort grenswachter  op de bergpas via welke Lao Zi 'naar het westen' zou zijn gegaan. Deze legende wordt al vermeld in het de biografie van de historicus Sima Qian:

"Lao Zi cultiveerde de Dao en de Deh. Zijn inzicht hield in dat men zich verscholen houdt en vermaardheid vermijdt. Hij leefde lang in Zhou, maar door het verval van de Zhou-dynastie besloot hij te vertrekken. Toen hij de grenspas kwam sprak de grenswachter Guan Yin Xi hem aan: “Ik zie dat U zich gaat terugtrekken. Ik verzoek U dringend Uw leer op schrift te (mogen) stellen!” Daarop stelde hij een geschrift in twee delen samen, waarin hij de leer van de Dao en de Deh uiteenzette in meer dan vijfduizend woorden."

Dit een legende, het is waarschijnlijker dat Lao Zi aan Guan Yin Zi op zijn sterfbed - de 'overgang naar het Westen' - de essentie van zijn leer overdroeg zoals in de Lie Zi vermeld staat.

In de Zhuangzi komt Yin voor als leermeester van Lie Zi en als gelijke van Lao Zi als Daoïstische meester. Ook in de Liezi komt hij enige malen voor als leermeester van Liezi. Het is de bedoeling een aantal van de verhalen over Yin uit beide boeken hier t.z.t. op te nemen.

In latere legenden wordt Yin Xi een steeds belangrijkere rol toegekend, ook als stichter van de Louguan richting binnen het religieuze Daoïsme.


Het Geschrift de Wenshi Zhenjing

Het wordt algemeen aangenomen dat Yin een verloren gegaan geschrift in negen hoofdstukken heeft nagelaten. Dit staat bekend onder de namen de  (Wushang Miaodao) Wenshi Zhenjing, de Guanyinzi en Guanlingzi.  De eerste naam betekent 'het volmaakte geschrift van het begin van de opperste mystieke Dao'.

Tijdens de Tang-dynastie werd het geschrift 'herontdekt'; vaak wordt aangenomen dat het een vervalsing betreft, maar dan wel een van hoge kwaliteit, afkomstig van een Daoïstische meester. kan het dan kwaad het aan Yin Xi toe te schrijven?

T.z.t volgt hier een samenvatting van (een deel van) dit geschrift.