Interessante sites 

De hier weergegeven sites zijn van belang voor diegenen die zich verder willen oriënteren op het Mystieke Daoïsme zoals hier beschreven en het Daoïsme in het algemeen.


www.tekensvanleven.nl van Roeland Schweitzer geeft een speelse, wat meer traditionele (deel)vertaling van de DDJ en wat eveneens traditionele info over Lao Zi.

https://terebess.hu Terebess Asia Online. Hier staan 112 Engelse vertalingen van de DDJ, ook van de Guodian en Mawangdui DDJ en verdere informatie over Daoïsme en Zen o.a.

zhuangzi.nl geeft (als 'work in progress') een behoorlijk overzicht over Zhuang Zi: een biografie, tekst historie, de compilatie van de Zhuangzi, commentaren, de ZZ in andere teksten en een notitie over de paralellen tussen de Liezi en de ZZ.

 Op de site van De Boeddhist: https://deboeddhist.nl/boeken-taoisme/ staan een aantal boekbesprekingen van boeken over het Boeddhisme en Daoïsme, waaronder zoals boven weergegeven een bespreking van "Mediteren met Lao Zi'.