LAO ZI'S NEI RIYONG JING

太上老 君內日用 妙 經

TAISHANG LAOJUN NEI RIYONG MIAOJING/ZAH JUNG KING

HET MYSTIEKE GESCHRIFT OVER DE RICHTLIJNEN VOOR DE DAGELIJKSE MEDITATIE DOOR DE HOOGSTE HEER LAO


Inleiding

TAISHANG LAOJUN NEI RIYONG MIAOJING:

'Het Wonderbaarlijke/Mystieke Geschrift over de Richtlijnen voor de Dagelijkse Innerlijke Training zoals verwoord door de Hoogste Heer Lao',ook wel genaamd: ZAH YUNG KING: 'Het Geschrift van de Richtlijnen voor de Dag'

Bij de 'Richtlijnen' is er sprake van twee verschillende Chinese versies en titels:

Taishang Laojun Nei Riyong Miaojing”(vert. Komjathy) en “Zah Yung King” (vert. Legge). 'Nei Riyong' staat  voor Dagelijkse (Ri) Innerlijke (Nei) Training (Yong), voor dagelijkse meditatie. In beide benamingen heeft 'Jing' of 'King' weer de betekenis van (klassiek) geschrift. Zah Yung staat volgens James Legge voor Richtlijnen voor de Dag. Deze twee titels, net als de teksten samenvoegend kom ik tot: Richtlijnen voor de Dagelijkse Meditatie. 

Voor wie Lao Zi beschouwd als als meditatieleraar is het logisch dat deze zijn discipelen aanwijzingen voor meditatie en de bijbehorende geesteshouding gegeven heeft, zoals die zijn opgenomen in de Qing Jing Jing en de “Richtlijnen”.

In de Qing Jing Jing ligt de nadruk op het begrip Dao, op de juiste geesteshouding en hoe door begeerte daarvan afgeweken wordt.

In de Nei Riyong Jing, de 'Richtlijnen' vindt U nadere aanwijzingen voor meditatie met betrekking tot 'zitten', voeding, (geestes)houding en ademhaling. De nadruk ligt hier op het laten vallen van het denken.

In het eerste Deel komt de juiste (zit)houding kort aan de orde, in de verzen 1 t/m 5.

In Deel 2, de verzen 6 t/m 13 wordt het begrip Qi geïntroduceerd; verder gaan deze verzen over de juiste geesteshouding en diepe meditatie; er zijn veel overeenkomsten met de Qing Jing Jing en de oudere Daoïstische geschriften zoals de Dao Deh Jing en vooral de Nei Yeh.

Vers 14 t/m 16 in Deel 3 gaan over de 'zeven schatten' die in het lichaam worden waargenomen. Vooral deze laatste verzen zijn typisch Daoïstisch te noemen.

Net als bij de Qing Jing Jing zijn deze oraal doorgegeven aanwijzingen veel later in deze vorm opgetekend, maar met Deel 1 en 2 vergelijkbare teksten zijn terug te vinden in de Dao Deh Jing en de ongeveer in dezelfde periode opgetekende mystieke tekst van de Nei Yeh. Ook in de Zhuangzi staan veel overeenkomstige aanwijzingen voor meditatie vermeld.

Waar in Vers 8 wordt gesproken van: in constant aandachtig bewustzijn wordt er niet bedoeld dat men de gehele dag (Vers 5) in de zithouding dient te mediteren; wel dat de geesteshouding die geconcentreerd wordt toegepast tijden de zitmeditatie idealiter constant wordt volgehouden! Na (jaren)lange meditatietraining kan deze constante aandacht als 'vanzelf' ontstaan.

De Nei Riyong Jing kan dienen als een nadere toelichting op de Qing Jing Jing waarin wordt aangegeven hoe de Daoïstische meditatie vorm heeft gekregen, mede onder enige invloed van het Boeddhisme. Overigens is een bekende auteur over het Daoïsme als Louis Komjathy van mening dat de 'Richtlijnen' niet goed begrepen kunnen worden zonder kennis van de Qing Jing Jing.

Met de Nei Yeh heeft de Nei Riyong Jing het begrip Qi, de adem/levensenergie gemeen. 

De volledige tekst met toelichting en commentaar (o.a. vanuit het Zenboeddhisme) is in mei 2019 verschenenbij Uitgeverij Van Warven onder de titel 'Mediteren met lao Zi'; Twee kleine Geschriften van de Oude Meester van de Dao', ISBN 978 94 92421 80 7, 2e druk juni 2019. Dit boekje bevat ook de op deze site vermelde Qing Jing Jing. De tekst van de Nei Riyong Jing is, vooral in Deel 3, lastig te volgen zonder het commentaar.

Voor informatie/discussie over de hier weergegeven tekst kunt U per mail contact opnemen via het formulier op deze site.

DE NEI RIYONG JING/ZAH JUNG KING - Lao Zi's Geschrift over de Richtlijnen voor de Dagelijkse Meditatie

De volledige tekst

 Nei Riyong Jing

Deel 1 Vers 1 t/m 5

 VERS 1

Richtlijn voor de dagelijkse oefening:

Reguleer voedsel en drinken        

Zit (als) alleen, stil

Zit rechtop met de mond gesloten

Sta geen enkele gedachte toe

Vergeet de '10.000' vormen 

     

VERS 2

Richt je Geest standvastig

Houd je mond en lippen stijf gesloten

Houd je tanden licht op elkaar

Zie niets met je ogen

Hoor niets met je oren.

Het Hart/zelfdenken is waakzaam

 

VERS 3

Adem steeds diep en harmonieus

Adem langzaam en volledig uit, subtiel en licht

Soms lijkt het of je ademt, en dan weer niet

                                   

VERS 4

Dan zal de geest op natuurlijke wijze tot rust komen

Het water van de nieren zal omhoogkomen,

het speeksel komt in de mond.

Het lichaam voelt werkelijk krachtig en verheven

Zo kom je vanzelf op het pad

van het 'verlengen van het leven'

op het pad van Verlichting

 

VERS 5

Richt je gedurende de gehele

de 12 dubbele uren van de) dag

constant op de Zuivere leegte

en Innerlijke rust

Het Hart (het zelfdenken)

is dan verheven, geleegd van alle vormen:

Zuivere Leegte

Geen (verstorende) gedachten

laten opkomen:

Innerlijke Rust

 

Deel 2 Vers 6 t/m 13

VERS 6

Het lichaam is het huis van de Qi, de levensenergie     

Het Hart is het huis van de Geest

Als er gedachten/emoties opkomen,

raakt de Geest bewogen;

Als de Geest bewogen raakt, wordt de Qi verstrooit    

 

VERS 7

Als er geen gedachten opkomen,  is de Geest stil

Met de Geest in (Innerlijke) Rust wordt de Qi versterkt

De ware Qi-kracht van de vijf elementen

wordt verenigd, vormt de bootvormige

Beker van Jade: Verlichting

  

VERS 8

Het lichaam in harmonie

Lopend en staand, zittend en liggend

in constant aandachtig bewustzijn

Het lichaam bewegend als de wind

De onderbuik weerklinkend als de donder

                        

VERS 9

Doordrongen en in eenheid met de Qi,

als van een rijke drank die naar het hoofd stijgt

Drnkend van slechts een weinig van dit elixer,

hoor je de liederen der Onsterfelijken

Melodieën zonder woorden

spontaan klinkend zonder snaren

resonerend zonder trom

                          

VERS 10

De Geest en de Qi komen tot vereniging

als bij een ongeboren kind

Als je je innerlijk observeert

gaat de Geest als vanzelf open                    

Verblijvend in de Leegte en het Niet-Zijn

zwerf je rond met de Wijzen

 

VERS 11

Als je deze vereniging (van Qi en Geest)

voortdurend verfijnt

door de 'Negen Transmutaties'                             

bekrachtig en vervolmaak je het grote

'Cinnaber Elixer'

Je geest keert zich naar believen naar

binnen en buiten

Je levensduur komt overeen met die

van Hemel en Aarde

Je bent helder stralend als zon en maan   

Je bent niet langer gebonden aan leven en dood,

(Je staat buiten leven en dood)

 

VERS 12

Elke dag waarin je dit niet beoefent doemt het lijden op

Richt je dus, gedurende de twaalf dubbele uren van de dag

Constant op de Zuivere Leegte en Innerlijke Rust

 

VERS 13

De Qi is de moeder van de Geest,

de Geest is het kind van de Qi

Behoudt je Geest en voedt je Qi

zo standvastig als een broedende kip!

Lukt je dit zonder onderbreking?

Wonderbaarlijk! Wonderbaarlijk!

Dan ben je nooit gescheiden van

het mysterie, het verdiept zich, steeds meer

 

Deel 3 Vers 14 t/m 16

VERS 14

Mysterieus en nog eens mysterieus,

in het menselijk lichaam bevinden zich Zeven Schatten

 Gebruik deze om het lichaam te versterken en de Geest tot rust te brengen

 

VERS 15

Essentie is kwikzilver

Bloed is geel goud

Qi is prachtig jade

Merg is kwarts

Het brein is verheven zand

De nieren zijn jade-ringen


VERS 16

Dit zijn de Zeven Schatten

Houdt ze stevig in het lichaam

Laat ze niet verstrooien

Zo gezuiverd door het Grote Medicijn

kunnen allen, de '10.000' Geesten

de sfeer van de Onsterfelijken bereiken

Het Hart is een schitterend juweel