WEN ZI


Na Guan Yin Zi wordt Wen Zi vaak genoemd als belangrijke leerling van Lao Zi. Hij zou een tijdgenoot van Confucius zijn en dus rond 500 v.C. geleefd hebben. Zijn achternaam zou Xin, zijn geweest, zijn bijnaam Jiran en hofnaam Xing. Hij was verbonden aan het huishouden van Fan Li die mogelijk zijn leerling was. Hij werd ook wel Song Xing genoemd.... Vreemd genoeg wordt hij niet vermeld in de Lie Zi of Zhuangzi. Hij wordt wel vermeld in een aantal latere biografieën zoals het Boek van de Han. Daarin wordt hij geplaatst in de tijd van Koning Ping van Zhou (8e eeuw v.C.) maar hij leefde in de tijd van Koning Ping van Chu (528-516 v.C.).

Zijn werk is het meest bekend door de uitgave van de Wen Tzu of de Wenzi, een vertaling door Thomas Cleary op basis van de overgeleverd tekst waarin Lao Zi vragen beantwoord van Wen Zi. Het boek is een mengeling van uitspraken uit de Dao Deh Jing, de Huainanzi (rond de 80% van de tekst zou hieruit komen) en andere oude geschriften. Daar Lao Zi hier de meester is en Wen Zi de leerling zou het logischer zijn het boek de Laozi te noemen, maar dat is al de naam die ook aan de Dao Deh Jing gegeven wordt .                                       In de Daoïstische canon worden drie becommentarieerde versies van de Wenzi genoemd onder de naam Tonxuan zhenjing, 'Commentaar op het Authentieke geschrift van het Doordringende Mysterie'. 

In 1973 werd tijdens opgravingen bij Dingzhou (Dingxian) een oudere versie ontdekt, geschreven op bamboestroken. In deze versie geeft Wen Zi als wijze antwoord op vragen van Koning Ping, wat ook de naamgeving aan het boek als de Wenzi verklaart. Helaas is deze verre van compleet en zwaar beschadigd. Wat er van over is leidt wel tot de veronderstelling dat de standaard of overgeleverd versie, net als bij de Dao Deh Jing, sterk gecorrumpeerd is, vervorm naar de sociaal-politieke visie van de samensteller(s). 

Er zijn een aantal studies over het verband tussen de overgeleverde en de opgegraven versies, o.a. van Le Blanc (Franstalig) en van Paul van Els  te Leiden (Engelstalig); zijn proefschrift over de Wenzi uit 2006 is nu in pdf (vrij) verkrijgbaar, een latere studie is in 2018 verschenen (tegen een hoge prijs in pdf te verkrijgen).  Mijn eerste indruk is dat de restanten van de bamboeteksten, net als die bij de Dao Deh Jing, er op wijzen dat het gaat om een mystieke tekst.