ZENDAOCHAN

- Zen, Dao en Ch'an

- Zendaochan Uitgeverij


Zen, Dao en Ch'an:

Er is een sterk verband  tussen deze drie verwante stromingen. 

Het Japanse Zen is oorspronkelijk als als Ch'an en dat is weer ontstaan door de vermenging van het Chinese Daoïsme en het Indiase Boeddhisme, dat rond de 1e eeuw n.C. zijn intrede begon te doen in China. De  Chinese vertalers van de Boeddhistische soetra's rond Kumajariva zo'n 400 n.C., zoals Sengzhao en Daosheng, waren niet alleen sterk beïnvloed door  Lao Zi en Zhuang Zi, ze gebruikten het Boeddhisme om de mystieke en meditatieve leer van deze vroege Daoïsten te scheiden van de politiek-filosofische (200 v.C) en religieuze (100 n.C) vertekeningen die er later bij waren ingebracht.   Zen - beter gezegd Ch'an - wordt geacht te beginnen met de komst van de legendarische monnik Bodhidharma naar China in de 6e eeuw, maar dat berust inderdaad op en legende! Er is weliswaar ooit een uit India of Perzië afkomstige monnik in China gesignaleerd in de zesde eeuw maar deze wordt in de eerste eeuwen daarna nauwelijks genoemd. De legende is echter te mooi om te negeren, als er maar geen historische waarheid achter gezocht wordt,

Het Boeddhisme gaf een nieuw religieus op meditatie en verlichting gericht kader aan het mystieke Daoïsme van Lao Zi en Zhuang Zi, waaruit Ch'an ontstaan is en later in Japan dus Zen. De al hier boven genoemde Sengzhao nam afstand van het door politiek en religie gecorrumpeerde Daoïsme van de eerste eeuwen n.C. en gebruikte het Boeddhisme om terug te keren naar de meditatieve "leer zonder woorden" van de Oude Meesters van de Dao, Lao Zi en Zhuang Zi, De eerste Chinese 'zen patriarchen' zoals Sosan waren ook sterk beïnvloed door het vroege Daoïsme, wat ook blijkt uit het gebruik van de term Dao in het aan deze toegeschreven gedicht de xinxinming.

Later hoop ik uitvoeriger in te kunnen gaan op de relatie tussen Daoïsme en Ch'an/Zen.


Zendaochan Uitgeverij (in oprichting)/Boeken van Wuwen Zi

Deze door Wuwen Zi gestarte kleine uitgeverij i.o. stelt zich ten doel publicaties op het gebied van het (vroege) Daoïsme, Ch'an en Zen uit te geven - te beginnen met eigen publicaties op dit gebied.

De eerste publicatie van Wuwen Zi, 'Mediteren met Lao Zi' is uitgegeven door Van Warven, Kampen 2019 , licht gewijzigde 2e druk 2020 . Hierin wordt commentaar en toelichting gegeven op twee aan Lao Zi toegeschreven meditatieve geschriften (de ook op deze site vermelde Qing Jing Jing en Nei Riyong Jing) vanuit de positie van beoefenaar van Zen. Het boek is te bestellen voor E 14,95 + verzendkosten direct van de auteur via wuwenzi81@gmail.com  en bij de (internet)boekhandel.

In september 2020  bij de eigen uitgeverij het boek 'De Zenmeester die blafte' met 81 korte teksten uit de rijke geschriften over de 'leer zonder woorden' van Lao Zi, Zhuang Zi en Zen. Deze teksten staan niet in chronologische maar in een logische, bij elkaar aansluitende volgorde en gaan over onderwerpen zoals Wu!, de Dao, verdienste, geleerdheid, zazen, de geest, vergeten, de leegte, gehechtheid, satori, verlichting, leven en dood. Ontmoet een blaffende en een zwijgende zenmeester maar ook Dao wijzen zoals Lao Zi, Wijde Weetniet en Chaos Dolhoofd! Deze korte teksten en verhalers zijn doordenkers, bedoeld om het denken te laten vallen.

Lukt dat?

Denk je?

Denk je echt?

Dit boek  is voor E 14,95 + verzendkosten te bestellen direct van de auteur via wuwenzi81@gmail.com (op voorraad) of via https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-zenmeester-die-blafte  (bij voorkeur een van deze twee mogelijkheden, dan levert u een bijdrage aan het in stand houden van deze website) en de (internet)boekhandel. Bij de laatste twee bestelmogelijkheden duurt het 4-5 werkdagen of iets langer.